Korleis møter du ei munnleg informasjonskjelde?

#intervju #møte #menneske #samtale

#intervju #m #menneske #samtale

Created by: MediefagNDLA

Language: Norsk


Plays: 1 Shares: 0 Players: 1 Favorites: 0

Play