Repetisjon om journalistikk

En quiz som gir deg mulighet til å repetere det du har lært om #mediebransjen https://ndla.no/nb/node/156500 #mediesamfunnet #mediefag #ndla #journalistikk

#mediebransjen #mediesamfunnet #mediefag #ndla #journalistikk

Created by: MediefagNDLA

Language: Norsk


Plays: 35 Shares: 0 Players: 257 Favorites: 2

Play